Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 19.11.2015

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 19.11.2015

Esityslista:

  • Sähkön hankinta vuosille 2016-2019
  • Venepaikkojen hinnan tarkistus
  • Vesihuoltolaitoksen taksat vuodelle 2016
  • Teknisen lautakunnan käyttötalousosan talousarvio v. 2016        sekä kuntasuunnitelmaosa vuosille 2017-2019
  • Talousarvion investointiosa v. 2016 sekä investointiosan kuntasuunnitelmaosa vuosille 2017-2020

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat