Kunnanhallituksen pöytäkirja 8.9.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 8.9.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Rautalammin ja Konneveden kansallispuistoon liittyvä neuvottelukunta ja Master Plan –suunnittelu
 • Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma ja yhteistyöryhmä
 • Sote-järjestämislaki ja sote-palveluiden tuottamista koskeva neuvot-telu Pohjois-Savossa
 • Lukiokoulutuksen haasteet ja tulevaisuus
 • Katuvalojen saneeraus kirkonkylän taajamassa ja yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
 • Loma-asuntotonttien ostotarjousten käsittely ja yleiseen myyntiin asettaminen
 • Ennakkotiedote kunnan rakennusten kunnossapitoon liittyvistä kii-reellisistä investointitarpeista
 • Lasten neuvolatoiminnan vastaanoton siirtäminen Rautalammin terveyskeskuksesta Suonenjoelle terveysaseman osittaisen peruskorjauk-sen vuoksi
 • Laskentamallit pelastustoimen kustannusten jakamiseksi
 • Maanmittaustoimitus ja tarkennus vapaaehtoiseen tilusvaihtoon
 • Kokkatoiminnan esitykset henkilöstön palkkaamiseen liittyen
 • Rautalammin kunnan yhtymäkokousedustaja Sisä-Savon terveyden-huollon kuntayhtymään
 • Rautalammin kunnan vastine Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehtyihin valituksiin, jotka koskevat Rautalammin kunnanvaltuuston päätöstä myydä Oikarila RN:o 14:7 tilasta määräala vaihtokaupalla Jukka ja Pekka Varikselle siten, että kunta saa Ristiaho RN:o 21:22 ja Kallio-suo RN:o 21:59 tilat sekä välirahaa 85.000 euroa
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja vianhaltijoiden pöytäkirjat
 • Takauksen antaminen Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan lainalle
 • Maa-alueen myynti Drom ry:lle

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat