Kunnanhallituksen pöytäkirja 8.12.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 8.12.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Vuoden 2014 avustus alueen järvipelastustoimintaa varten
 • Ilmoitusasiat
 • Vuoden 2015 talousarvio
 • Taloussuunnitelma 2015-2018
 • Teknisen johtajan vuorotteluvapaa
 • Teknisen johtajan sijainen ja tehtäväjärjestelyt vuorotteluvapaajakson aikana
 • Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakepääoman korot-taminen ja lisäosakkeiden merkitseminen
 • Vesimaksut 1.1.2015 alkaen
 • Korttelissa 6 Kiinteistö Oy Asemataloa koskeva esitys
 • Tarjous Rautalammin kunnalle
 • Selvityksen antaminen tilintarkastajien antamasta arviointikertomuk-sesta vuodelta 2013
 • Maanvaihto Rautalammin kunnan ja Jukka ja Pekka Variksen välillä
 • Talousarviolainan ottaminen

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat