Kunnanhallituksen pöytäkirja 29.1.2018 2/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 29.1.2018

Esityslista:

Lasten kotihoidontuen kuntalisän maksuperusteet vuonna 2018

Eräiden vanhojen saatavien poistaminen kunnan kirjanpidosta

Maanvuokrasopimus Alatien parkkipaikka-alueen laajennusta varten

Täyttölupa psykososiaalisen kotikuntoutuksen työntekijän toimeen

Ilmoitusasiat

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Nuorten työpajan 1,5 toimen vakinaistaminen

Lastenhoitajan toimen muuttaminen lastentarhanopettajan toimeksi ja täyttölupa

Sijaisen palkkaaminen Matti Lohen koululle

Ehdotus luonnonsuojelualueen perustamiseksi osana valtakunnallista Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle – kampanjaa, Tallivuori-tila RN:o 18:341

Kunnan pankkitilien käyttöoikeudet

Rautalammin kunnan terveydenhuollon osittaisulkoistus

LIITE 2 Maanvuokrasopimus Alatien parkkipaikasta

LIITE 3 ja 4 Lastenhoitajan toimen muuttaminen lastentarhanopettajaksi ja täyttölupa

LIITE 5 Ehdotus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat