Kunnanhallituksen pöytäkirja 27.4.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 27.4.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Päiväkodinjohtajan viran muuttaminen vastaavan lastentarhanopettajan viraksi
 • Edustajan valinta IS-Hankinta Oy:n varsinaisiin yhtiökokouksiin
 • Sääntötyöryhmän työn edistyminen
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Ilmoitusasiat
 • Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
 • Pohjavesien suojelusuunnitelma
 • Koeajan päättyminen, Kirsi Solmari
 • Rautalammin kunnan uusi vuokratalohanke Lassilanrannan alueelle ja toteutus
 • Lassilankulman tilan myyminen rivitaloalueen laajentamiseksi
 • Rautalammin kunnan lausunto Metsähallituksen Etelä-Konneveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta 2029
 • Rautalammin kunnan ja Rautalammin Pestuut –markkinoita järjestä-vän seurayhtymän välinen sopimus
 • Talousarviovertailu 1.1.-31.3.2015

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat