Kunnanhallituksen pöytäkirja 20.10.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 20.10.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos tilojen Saikari 7:38, Kasperila 7:56, Riihikivi 7:53, Riihiranta 7:54, Hukkala 7:57 ja Kotiranta 7:67 osalta
 • Kunnanvaltuuston 30.9.2014 päätösten täytäntöönpano
 • Kunnanvaltuuston 13.10.2014 päätösten täytäntöönpano
 • Valtionavustus lukion sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen
 • Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksista koskien Euro Granit Oy:n ympäristölupaa
 • Asemakaavoitushakemukset tiloille Juhola RN:o 25:4 ja Miskala RN:o 25:2
 • Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015
 • Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2015
 • Mansikka ry:n kuntien ennakkomaksuvelan 2007-2013 huomioon ottaminen ohjelmakauden 2014-2020 kuntarahalaskutuksessa
 • Ilmoitusasiat
 •  

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat