Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.12.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 15.12.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Teknisen johtajan sijainen ja tehtäväjärjestelyt vuorotteluvapaan aikana
 • Maanvaihto Rautalammin kunnan sekä Jukka ja Pekka Variksen välillä
 • Kiesimän kyläyhdistyksen toiminta-avustus
 • Lisämäärärahapyyntö terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvioon
 • Ilmoitusasiat
 • Pohjois-Savon aluehallinnon ja kuntien valmiusharjoitus 17.-19.11. 2015
 • Henkilöstöjaoston tekemä kannanotto työkyvyn heikkenemiseen ja sen arviointiin
 • Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
 • Erikoissairaanhoidon kuntalaskutus
 • Rautalammin kuntakonsernin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnalli-set ja taloudelliset tavoitteet 2014-2017
 • Rautalammin keskustan yleiskaava 2030
 • Maakunnallista kaupan maakuntakaavaa koskeva tarkennus
 • Valtuuston kokouksessa 8.12.2014 jätetty aloite koskien kotihoidon kuntalisän määrärahaa

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat