Lomakkeet

Päivähoitohakemus

Koulut ja päivähoito

Lomakkeella haetaan lapselle päivähoitopaikkaa. Lisäksi lomakkeella on mahdollista hakea esiopetukseen ja iltapäivähoitoon.

Lataa

Lasten kotihoidon kuntalisän hakemus

Koulut ja päivähoito

Lomakkeella haetaan lasten kotihoidon kuntalisää. Tuki myönnetään äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä. Tukea maksetaan hakemuskuukauden alusta. Hakemuksen liitteenä tulee olla Kelan päätös kotihoidontuesta sekä verokortti.

Lataa