Lomakkeet

Päivähoitohakemus

Koulut ja päivähoito

Lomakkeella haetaan lapselle päivähoitopaikkaa. Lisäksi lomakkeella on mahdollista hakea esiopetukseen ja iltapäivähoitoon.

Lataa

Lasten kotihoidon kuntalisän hakemus

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lomakkeella haetaan lasten kotihoidon kuntalisää. Tuki myönnetään äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä. Tukea maksetaan hakemuskuukauden alusta. Hakemuksen liitteenä tulee olla Kelan päätös kotihoidontuesta sekä verokortti.

Lataa