Lomakkeet

Muistutus varhaiskasvatukseen

Sivistystoimi

Varhaiskasvatuslain 54 §:n mukainen muistutus toimitetaan varhaiskasvatuspalveluihin
sivistysjohtajalle tai varhaiskasvatusjohtajalle osoitteeseen Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Lataa

Sopimus varhaiskasvatuspalvelun määrästä

Koulut ja päivähoito

Lapsen viikoittaisesta hoitoajasta voi tehdä sopimuksen, joka vaikuttaa hoitomaksun suuruuteen. Jos hoidon tarve vaihtelee viikoittain merkittävästi vanhempien työn tai opiskelun vuoksi, voi-daan viikkotuntimäärän käyttöä koskevaa hoitosopimusta tehtäessä ja toteutunutta hoitoaikaa seu-rattaessa tasoitusjaksona käyttää enintään kalenterikuukauden pituista jaksoa, muutoin tarkas-telujakso on yksi kalenteriviikko.

Lataa