Lomakkeet

Sopimus varhaiskasvatuspalvelun määrästä

Koulut ja päivähoito

Lapsen viikoittaisesta hoitoajasta voi tehdä sopimuksen, joka vaikuttaa hoitomaksun suuruuteen. Jos hoidon tarve vaihtelee viikoittain merkittävästi vanhempien työn tai opiskelun vuoksi, voi-daan viikkotuntimäärän käyttöä koskevaa hoitosopimusta tehtäessä ja toteutunutta hoitoaikaa seu-rattaessa tasoitusjaksona käyttää enintään kalenterikuukauden pituista jaksoa, muutoin tarkas-telujakso on yksi kalenteriviikko.

Lataa

Hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen

Koulut ja päivähoito

Kaikille yli 5 km (ja 0-2 luokkalaiset yli 3 km) päässä asuvat saavat automaattisesti maksuttoman oppilaskuljetuksen. Hakemus tarvitsee täyttää vain, jos koulumatka 0-2 luokkalaisilla alle 3 km tai muilla alle 5 km ja hakee maksutonta oppilaskuljetusta.