Hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen

Koulut ja päivähoito

Kaikille yli 5 km (ja 0-2 luokkalaiset yli 3 km) päässä asuvat saavat automaattisesti maksuttoman oppilaskuljetuksen. Hakemus tarvitsee täyttää vain, jos koulumatka 0-2 luokkalaisilla alle 3 km tai muilla alle 5 km ja hakee maksutonta oppilaskuljetusta.

Koulukuljetus

 

« Lomakkeet

Chatbot