Niiniveden (ja Iisveden) rantaosayleiskaavan muutos. Tilat 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 ja 7:67. Kunnanvaltuusto hyväksynyt kaavan 28.10.2014.

Kategoria: Valmis

Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan alueella Saikarin-
niemellä sijaitsevia tiloja 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 ja 7:67. Tilat ovat yksi-
tyisessä maanomistuksessa. Alue rajoittuu Iisveden vesistöön. Kaavamuutos-
alue käsittää noin 18,85 ha. 

Aloituspäivämäärä: 9.7.2007

Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan alueella Saikarin- niemellä sijaitsevia tiloja 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 ja 7:67. Tilat ovat yksi- tyisessä maanomistuksessa. Alue rajoittuu Iisveden vesistöön. Kaavamuutos- alue käsittää noin 18,85 ha.  Rantaosayleiskaavan muutos on lähtenyt vireille tilojen Saikari 7:38 ja Kaspe- rila 7:56 maanomistajien aloitteesta. Kunnanhallitus päätti laittaa kaavan vi- reille 9.7.2007 § 299. Kaavaluonnos ja OAS olivat nähtävillä alkuvuodesta 2007, minkä jälkeen pro- sessi keskeytyi.  Kaavaprosessi oli keskeytettynä vuoteen 2011. Kaavoitusjaos päätti ottaa kaavaprosessin uudelleen valmisteluun päätöksellään 8.3.2011.  Kunnanhallitus päätti 27.6.2011 Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa käy- tyyn viranomaisneuvotteluun 16.6.2011 perustuen jatkaa Niiniveden ja Iisve- den osayleiskaavan muutosprosessia ja laajentaa kaava-aluetta siten, että tarkastelussa otetaan huomioon koko kortteli ympäristöineen.

Yhteyshenkilöt:

Timo Leskinen, DI aluepäällikkö. FCG Finnish Consulting Group Oy. Kuopio. p. 040-5089680; timo.leskinen(at)fcg.fi,
Tuure Savolainen, tekninen johtaja, Rautalammin kunta, 0400-784570, tuure.savolainen(at)rautalampi.fi

Käsittelyvaiheet:

Kaavoitus aloitettu 9.7.2007. Kaavatyö ollut pysähdyksissä useiden eri syiden takia. Kaavoitusta on päätetty jatkaa kesällä 2011.
Luonnos nähtävillä 12.1.-13.2.2012.
Ehdotus nähtävillä 22.5.2013 – 20.6.2013
Kunnanvaltuusto hyväksynyt kaavan 28.10.2014 § 76

Hyväksyjä: Kunnanvaltuusto.

Liitteet:

« Kaavat