Hermanninrannan asemakaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2012 (§34)

Kategoria: Valmis

Tilalle 57:9  ja osalle  tilaa 57:10  laadittu asemakaava,  joka mahdollistaa hoiva-
kotitoiminnan  ja  sen  laajentamisen  alueella.  Kaava-alue  sijaitsee  Rautalam-
min  keskustaajaman pohjoisosassa  Liimattalan  salmen  etelärannalla. Kaava-
alueen sijainti ilmenee oheisesta kartasta ja rajaus liitteestä.
Asemakaava  on  lähtenyt  vireille  maanomistajan  aloitteesta.  Maanomistajan
tavoitteena on laajentaa olemassa olevia hoivakodin tiloja kaava-alueella. 
Suunnittelualueella  toimii  tällä hetkellä Hoivakoti Hermanninranta Oy. Hoiva-
toimintaan liittyvää asumista on tällä hetkellä kolmessa rakennuksessa. Lisäk-
si alueella on autotalli ja yrittäjän käytössä oleva vanha asuinrakennus. 

Aloituspäivämäärä: 13.5.2011

Yhteyshenkilöt:

Timo Leskinen, DI aluepäällikkö. FCG Finnish Consulting Group Oy. Kuopio. p. 040-5089680; timo.leskinen(at)fcg.fi,
Tuure Savolainen, tekninen johtaja, Rautalammin kunta, 0400-784570, tuure.savolainen(at)rautalampi.fi

Käsittelyvaiheet:

Kaavoitusjaosto 13.5.2011 (aloitus)
Luonnos nähtävillä 16.6.-18.7.2011 välisen ajan.
Kaavoitusjaosto 5.9.2011 (vastine luonnoksesta tehtyyn muistutukseen)
Kunnanhallitus (19.9.2011) §250, vastinen luonnoksesta tehtyyn muistutukseen
Ympäristölautakunta (27.10.2011).
Ehdotus nähtävillä (4.11.-5.12.2011)
Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2012 (§34)

Päättymispäivämäärä: 19.6.2012

Hyväksyjä: Kunnanvaltuusto 19.6.2012 §34

Liitteet:

« Kaavat