Hankaveden ympäristön yleiskaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2012 §36.

Kategoria: Valmis

Rautalammin kunnanvaltuusto hyväksyi 19.6.2012 § 36 Hankaveden ja Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaavan. Kunnanhallitus on päätöksellään  17.9.2012 § 236 määrännyt rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan  MRL:n 201 §:n mukaisesti muilta kuin valituksen alaisilta osiltaan.
Päätös tulee voimaan  tällä kuulutuksella. Päätöksen mukainen yleiskaava on nähtävillä kunnanvirastolla ja kunnan nettisivuilla.

Kaavaan voi tutustua myös Rautalammin kunnan internetsivuilla osoitteessa: http://kaavat.rautalampi.fi/hanka/Index.htm

Osayleiskaava tullaan hyväksymään kunnanvaltuustossa maankäyttöä ohjaavana maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Taajama-alueiden ulkopuolisilla haja-asutusalueilla rakennusluvat hajarakentamiseen voidaan tällöin myöntää suoraan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan pohjalta (tärkeää erityisesti ranta-alueiden osalta).

Aloituspäivämäärä: 15.12.2009

Yleiskaava-alueeseen kuuluvat Hankaveden ranta-alueet kirkonkylän taajaman lähirantoja lukuun ottamatta. Myös Kalajanjärvi sekä muutama muu pienehkö lampialue Hankaveden läheisyydessä kuuluvat suunnittelualueeseen. Lisäksi tähän yleiskaavaan sisältyvät yleiskaavamuutoksena Etelä-Konneveden rantaosayleiskaava-alueen tilat 1:73, 1:112, 1:113, 1:114, 1:115, 1:118, 1:122, 1:125, 1:126, 1:127, 1:131, 1:132, 1:138 Kalajanjärven etelä- ja lounaispuolella.

 

 

 

 

 

Yhteyshenkilöt:

Lisätietoja kaavasta antavat Pöyry Finland Oy:stä projektipäällikkö Jorma Harju puh. 010 33 45 725 ja hallintojohtaja Tapio Kataja puh. 040 548 3854.

Käsittelyvaiheet:

Kaavan aloitus 15.12.2009
Kaavaluonnos 22.11.2010
Kaavaehdotus 6.6.2011
Kaavaehdotus uudellen nähtävänä 13.1.-13.2.2012
Kunnavaltuusto 19.6.2012 §36
Voimaantulo 17.9.2012

Päättymispäivämäärä: 19.6.2012

Hyväksyjä: Rautalammin kunnanvaltuusto 19.6.2012 §36.

Liitteet:

« Kaavat