Vastaa päihdekyselyyn marraskuun aikana

18.11.2019 — 09:45

Rautalammilla toteutetaan asukkaille päihdetilannekysely, jossa kysytään millaiselta alueen päihdetilanne heistä vaikuttaa. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Kyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin (savukkeet, nuuska, sähkösavuke) ja rahapeleihin sekä kannabistuotteisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Erityisesti ollaan kiinnostuneita alaikäisten päihteiden käytön ilmiöstä, mutta asia koskee tietysti kaiken ikäisiä kansalaisia. Kyselyn avulla halutaan selvittää, millaisia ehkäisevän päihdetyön keinoja pidetään asukkaiden mielestä hyvinä.

Päihdetilannekysely on kehitetty Pakka-toimintamallissa, jossa kiinnitetään erityisesti huomio tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat alaikäisten saatavilla ja joissa alkoholia myydään tai anniskellaan päihtyneille tai alaikäisille. Toimintamallilla pyritään muuttamaan nuorten aikuisten juomatapoja siistimmäksi ja tukemaan alaikäisten raittiuden yleistymistä sekä tuetaan aikuisten vastuuta alaikäisten päihteettömyydestä. Paikalliseen ehkäisevään päihdetyöhön saadaan lisää vaikuttavuutta, kun kysynnän ehkäisyä käyttäviä menetelmiä, valistusta ja koulutusta, täydennetään saatavuuden ehkäisyllä yhteistyössä kauppojen, kioskien, huoltoasemien ja ravintoloiden kanssa.

Vastauksesi antaa tärkeää tietoa alueen päihdetilanteesta sekä ehkäisevän päihdetyön toimijoille, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muillakin paikkakunnilla Suomessa ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien kehittämisverkosto voi verrata eri alueilla tulevia näkemyksiä.

Päihdetilannekysely on auki marraskuun loppuun saakka ja pääset vastaamaan siihen alla olevasta linkistä. Kyselyyn on mahdollista vastata paperilla Rautalammin kirjastolla tai kunnanvirastolla.

Lue lisää:

« Uutishuone