Terveydenhuollon ja opetuksenjärjestäjän tehtävänjaosta koronatilanteeseen liittyen

Koulutoimeen on tullut kyselyjä henkilöiden asettamisesta karanteeniin työnantajan tai oppilaitoksen toimesta. Haluamme vielä täsmentää vastuukysymyksiä, jotka tässä koronavirustilanteessa tai muun tartuntataudin yhteydessä kuuluvat koulutoimelle työnantajana tai oppilaitoksena ja mitkä taas terveydenhuollolle. 

Yleisesti ottaen toimimme koko ajan opetus- ja kulttuuriminesteriön ja opetushallituksen sekä aluehallintoviraston antamien ohjeiden mukaisesti Nämä ohjeet kattavat niin opetuksen järjestämiseen liittyvät vastuut ja velvoitteet ja nyt poikkeusaikana myös tartuntautitilanteeseen littyvät ohjeet. Tietoa poikkeusolojen vaikutuksista opetusjärjestelyihin voit käydä lukemassa Opetushallituksen sivuilta sekä Aluehallintoviraston sivuilta.

Toimimme tartuntatautien osalta Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän tartuntataudeista vastaavan lääkärin ohjeiden mukaan. Koulutoimessa ei ole tartuntatautialan osaamista ja siksi nojaamaamme päätöksissämme ja toiminnassamme terveydenhuollon ohjeisiin. Kunta työnantajana tai koulu oppilaitoksena ei voi  asettaa ihmisiä karanteeniin, vaan siitä vastaa aina tartuntataudeista vastaava lääkäri. Työnantajan ja oppilaitoksen tehtävä, tilanteen niin vaatiessa, on ohjeistaa henkilöstö, oppilaat, opiskeljat tai huoltajat ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, joka ohjeistaa jatkotoimenpiteistä. 

Yleisesti ottaen tämänhetkinen terveydenhuollon toimintaohje on hyvin selkeä. Koulu jatkuu lähiopetuksena normaalisti, mutta noudatamme varovaisuutta ja huolehdimme esimerkiksi turvaetäisyyksistä ja hygienista tehostetusti.

Terveydenhuollon mukaan altistuminen ei vielä tarkoita sitä, että henkilö olisi saanut tartunnan. Terveydenhuolto painottaa myös sitä, että altistuminen vaatii lähikontaktin (alle 2m) taudinaiheuttajaa levittävään henkilöön ja altistumisajan tulee olla riittävän pitkä (vähintään 15 minuuttia). Se, että on asioinut samassa tilassa, esimerkiksi kaupassa tai elokuvateatterissa, ei tarkoita sitä, että ihminen olisi altistunut virukselle ja sen seurauksena levittäisi virusta eteenpäin.

Me kouluna emme kartoita tautiketjuja, se on terveydenhuollon tehtävä. Terveydenhuollon tehtävä on myös tautiketjujen selvityksen jälkeen tehdä mahdolliset karanteenipäätökset. 

Koulutoimi vastaa opetuksen järjestämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti ja pyrkii turvaamaan lasten koulunkäynnin mahdollisimman normaalina tilanteesta huolimatta. 

Viikonloppuna ravintola Nuapurista alkunsa saaneet tapahtumat ja mahdollinen tartuntaketju on selvitetty ja mahdolliset altistuneet henkilöt on terveydenhuollon toimesta kontaktoitu. Olemme lisäksi tehneenet tarpeelliset varotoimenpiteet koulutoimessa terveydenhuollon antamien ohjeiden mukaisesti. 

Informoimme henkilöstöä, oppilaita ja opiskelijoita sekä koteja, jos tilanne koulutoimessa menee pahempaan suuntaan. Kotien on nyt tärkeää rauhoitella lapsia ja nuoria, jotta koulutyö voi jatkua tässäkin tilanteessa normaalisti. Jos jokin asia askarruttaa, vastaan mielelläni kysymyksiin.

« Uutishuone