Sykkeellä yrittäjyyteen -projekti

Mikä?

Sykkeellä yrittäjyyteen -projekti on Rautalammin lukion, Matti Lohen koulun ja Rautalammin Yrittäjien yhteishanke, jossa nuoret saavat tietoa yrittäjyydestä ja markkinoinnista sekä paikallisten yrittäjien toiminnasta. Hankkeella pyritään innostamaan nuoria projektiluontoisiin tehtäviin ja yrittäjyyteen, jossa korostuu mm. omatoimisuus, aktiivisuus ja yhteistyötaidot.

Mitä?

Hankkeessa Matti Lohen koulun opiskelijat tekevät Rautalammin lukiolaisten kanssa mainosvideoita somekanaviin paikallisista yrityksistä. Rautalammin lukion opettajat Mari Pirkkalla ja Anneli Tarvainen ottavat vetovastuun lukiolaisten ohjaamisesta hankkeeseen, Matti Lohen koulun opettajat Sari Junkkarinen ja Heli Sahlberg toimivat yläkoulun yhteyshenkilöinä. Yhteistyöyrityksien kanssa nimetään vastuuhenkilöt, jotka suunnittelevat nuorten kanssa mainosmateriaalia ja kertovat yrityksen toiminnasta ja markkinointistrategiasta. Hankkeen tarkoituksena on myös peruskoulun ja lukion yhteistyön kehittäminen ja paikkakunnan yhteishengen nostattaminen. 

Miten?

Jotta mainosmateriaali olisi laadukasta, nuoria koulutetaan ja perehdytetään markkinointiin, kuvauksiin ja laitteistoihin. Nuorten kautta yritykset saavat nuorekasta näkökulmaa yritysten markkinointiin ja kilpailun avulla yritykset ja paikkakunta saavat myös näkyvyyttä sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Nuorten koulutuksissa kiinnitetään huomiota nuorten yrittäjyyskasvatukseen. Nuorten on huomioitava projektin suunnitteluvaiheessa jo perehtyminen yrityksen missioon, arvoihin, markkinointiohjeistuksiin, kohderyhmiin, tuotteisiin, vaitiolovelvollisuuksiin jne. 

Projekti käynnistetään koulussa, mutta opiskelijat joutuvat ottamaan myös omaa vastuuta työskentelystä, aikatauluista ja yhteistyöstä yritysten kanssa. Projektin vastuuhenkilöt (sekä lukion opiskelijat että vastuuopettajat) pitävät kuitenkin yhteyttä kaikkiin hankkeen osapuoliin, jotta aikatauluissa pysytään ja lopputulos on hyvä kaikille osapuolille. 

Nuorten työt julkaistaan sosiaalisessa mediassa, jossa suoritetaan myös yleisöäänestys voittajasta. Alan ammattilaisista koostuva raati valitsee sijat 1.–3. ja kilpailun voittajat julkaistaan Rautalammin lukiolla yläkoulun ja lukion yhteisessä LUKIO ROCKS -hyvinvointitapahtumassa. Tapahtumassa on myös livemusiikkia, pelejä, arpajaisia, tuotepalkintoja, yritystarinoita jne. Nuorille tuotetaan erilainen koulupäivä, jonka ajatuksena on huomioida nuorten hyvinvointi ja paikallisen yritystoiminnan esittelyä. Kyseinen tapahtuma järjestettiin jo vuonna 2021 ja paikkakuntalaiset yritykset lähtivät hyvin mukaan tapahtumaan. Lahjakortein ja tuotepalkinnoin saatiin nuoria ohjattua paikallisten palveluiden käyttäjiksi ja kiinnostumaan myös yritystoiminnasta. 

Milloin? 

Hankkeen valmistelutyöt aloitetaan jo keväällä ja opiskelijoita koulutetaan projektiin alkusyksystä. Videokilpailuun osallistuvia yrityksiä pyydetään ilmoittamaan osallistuvuuskiinnostuvuutensa 22.6.2022 mennessä liitteenä olevan ilmoittautumislomakkella. Videokilpailu julkaistaan virallisesti käyntiin Yrittäjien päivänä SYKKEELLÄ YRITTÄJYYTEEN -tapahtumassa 5.9.2022 klo 9.30–10.30 Matti Lohen koulun Vanhassa juhlasalissa. Tapahtumassa nostetaan maljat yrittäjyyden päivän kunniaksi, kuullaan 3 erilaista yritystarinaa (ilmoittaudu esittelijäksi liitteenä olevan lomakkella). Ruokailun jälkeen nuoret lähtevät tutustumaan yrityksiin, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan hankkeeseen. Mikäli kyseinen aika ei sovi yritykselle, teamin kanssa sovitaan uusi aika. 

Syys-lokakuussa nuoret työstävät videoita tutoreiden, yritysten ja vastuuopettajien kanssa. Kuvauspäivät kouluaikaan ti 14.9. ja ke 13.10, mutta muitakin aikoja voi sopia teamien kanssa.  Kilpailu päättyy pe 4.11., jonka jälkeen asiantuntijaraati valitsee palkittavat videot. Videokilpailun voittajan julkaisu tapahtuu LUKIO ROCKS -tapahtumassa, jossa mukana yrityksiä, yhdeksäsluokkalaisia, lukiolaisia ja yrittäjiä. Videoiden yleisöäänestys toteutetaan Rautalammin lukion FaceBookissa & Instagramissa 14.-27.11.2022. Päivitystä saa jakaa! 

Vaikutusarvo

Paikkakunnan yritykset saavat tunnettavuutta nuorten keskuudessa ja tietoisuus leviää nuorten kautta sekä sosiaalisessa mediassa että tapahtumatiedotusten kautta. Kampanja onnistuessaan saattaa saada suurenkin arvon mediassa ja nuorten suosimilla kanavilla näkyvyys voi olla hyvinkin laaja-alaista. Nuorten ideat voivat olla myös tuoreita ja sisältää erilaisia lähestymistapoja, mihin normaalisti ollaan totuttu. Koulujen ja yritysten välinen monialainen oppiminen on nostettu esiin myös lukion uudessa opetussuunnitelmassa. Tällaisena isona projektina toteutettuna se on harvinainen ja uraauurtava valtakunnallisellakin tasolla. Yritykset ja koulut hyötyvät toinen toistensa markkinointikanavista. 

Projektin tarkoituksena on tuoda yrittäjyyskasvatusta osaksi koulutoimintaa; nuoria pyritään innostamaan ja kannustamaan yrittäjyyteen tai kevytyrittäjyyteen. Lukiolaisten on mahdollisuus kerätä opintopisteitä projektista, joka hyödyntää konkreettisesti lukio-opintoja. Hanke lisää myös paikallistuntemusta ja rohkaisee käyttämään paikallisia palveluita. Samalla voi syntyä jatkosuhteita esim. kesä- tai kausitöiden merkeissä. Tärkeää on kasvattaa nuorten vastuunkantoa ja kehittää heitä projektiluontoisiin tehtäviin. Yhteistyötaidot, pitkäjänteisyys ja onglemaratkaisutaidot kehittyvät. Samalla nuorille voi konkretisoitua jo mahdollinen työura vaikkapa yrittäjinä!

Pähkinänkuoressa

Rautalampilaiset nuoret tekevät mainosvideoita rautalampilaisille yrityksille. Kolmelle parhaalle rahapalkinnot 300€, 200€ ja 100€. Nuorten ohjauksesta vastaavat peruskoulun ja lukion opettajia, mutta hankkeen tarkoituksena on kannustaa nuoria omatoimiseen työskentelyyn ja tutustuttaa paikalliseen yritystoimintaan. 

  • Ke 22.6. Yritysten ilmoittautumisaika videokilpailun yhteistyötahoksi päättyy.
  • Ma 5.9. klo 10.30–11.30 videokilpailu käynnistyy SYKKEELLÄ YRITTÄJYYTEEN -tapahtumassa Matti Lohen koululla, jossa mukana lehdistö, kutsuvieraita, opiskelijoita, yrittäjiä jne.
  • Ma 5.9. klo 12.30–14 opiskelijoiden yritysvierailuja yrityksissä, jotka mukana projektissa.
  • Ti 14.9. ja ke 13.10. videoiden kuvauspäiviä kouluaikaan, mutta teamien kanssa voi sopia muitakin aikoja tarvittaessa. 
  • Pe 4.11. videokilpailu päättyy 
  • 14.–27.11. Yleisöäänestys Rautalammin lukion somessa
  • Ke 30.11. Voittajien julkaisu LUKIO ROCKS -hyvinvointipäivässä Rautalammin lukiolla.

Lue lisää:

« Uutishuone