PeeÄssän myymälän suunnittelu

PeeÄssän myymälän toteutuksen suunnittelu etenee positiivisesti ja suunnitelmallisesti. Myymälän suunniteltu sijainti nykyisen torin paikalle on herättänyt paljon keskustelua ja erilaisia vaihtoehtoja myymälän sijaintivaihtoehdoksi on esitetty aktiivisesti kuntalaisten toimesta. Kuntalaisten kuulemiseksi haluttiin järjestää myös avoin yleisötilaisuus.

Tarkoituksena löytää yhdessä mahdollisimman hyvä kokonaisratkaisu

Peeässän tahtotilana on luonnollisesti yhdessä kunnan kanssa löytää mahdollisimman hyvä kokonaisratkaisu, jossa tärkeintä on se, että tuleva myymälä palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin. Tulevan myymälän suunnittelussa tullaan varmasti kiinnittämään erityistä huomiota myös
toiminnallisuuteen ja viihtyvyyteen. Erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina on myös selvää, että myymäläratkaisun on oltava kustannustehokas investointi PeeÄssän osalta.

Kunnanjohtajan katsaukset ja kuntalaisilta

Rautalammin kunnanhallitus on saanut kunnanjohtajan katsauksissa jo vuoden ajan tietoa siitä, miten neuvotteluja on käyty ja lopulta päästy lopputulokseen, että rakentamishalukkuutta PeeÄssältä löytyy.
Kunnanvaltuustolle on järjestetty iltakoulu, jossa PeeÄssä on esitellyt valmistuneita suunnitelmiaan myymäläinvestoinnille. Viime viikon kuntalaisilta oli menestys ja jopa niin, että PeeÄssäkin kehui: tämä oli heillekin ensimmäinen kerta, kun vastaavanlaiseen yhteiseen iltaan olivat saaneet kutsun.

Asia etenee kunnanhallitukseen

Asian käsittely etenee seuraavaksi kunnanhallitukseen, jossa kunnanhallitus tekee päätöksen siitä, miten asiaa esitetään valtuustonkäsittelyyn. Kunnanhallitus saa pohdittavaksi kunnan ja PeeÄssän välillä tehtävän maanvaihtokaupan ja välirahaehdotuksen. Lisäksi hallitus pääsee pohtimaan muita mahdollisia vaihtoehtoja myymälän sijainnille. On kuitenkin muistettava, että lopulta PeeÄssä on investoinnin toteuttaja ja on selvää, että heille kustannustehokkaimmalla ratkaisulla on varmasti merkitystä. Me kaikki kunnassa toivomme, että uuden myymälän rakentaminen pääsee vauhtiin mahdollisimman pian.

« Uutishuone