Kuntalais- ja päättäjäkyselyn 2020 tulokset ovat valmistuneet

Rautalammin kunta on mukana Kuntaliiton Erilaistuva kuntaSuomi 2025 tutkimusohjelmassa, jossa kerätään systemaattista ja vertailukelpoista tietoa kuntien palveluista, taloudesta, demokratiasta ym. Rautalammin kunnan lisäksi mukana on 39 muuta kuntaa.

Kuntalaiskyselyn perusteella Rautalammilla on tutkimuskunnista  ( alle 5000 asukasta) palveluihin tyytyväisimmät kuntalaiset. Luottamus kunnan päätöksentekoon on hiukan kasvanut, samoin usko suorien vaikutustapojen vaikuttavuuteen.

Päättäjäkyselyssä näkyy valtuuston vahva asema. Päättäjät arvioivat, että tärkeimpiä asioita, mihin pitää vaikuttaa: 1. väestönmuutos,2. paikallisen elinkeinoelämän kehitys 3. sote-uudistus 4. talouskehitys omassa kunnassa.

Tuloksiin kannattaa tutustua! Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.

Lue lisää:

« Uutishuone