Keskustelu mahdollisesta kouluverkkomuutoksesta to 3.3. klo 18.00

21.2.2022 — 15:39

Rautalammin koulutoimessa tehtiin kouluverkkoselvitys tammikuussa 2021. Selvityksen perusteella perusopetuksen oppilasmäärä tulee Rautalammilla laskemaan merkittävästi ikäluokkien ja syntyvyyden pienentymisen seurauksena. Perusopetuksen oppilasmäärä on 14.1.2022 otetun tilastoajon perusteella yhteensä 269. Vuoden 2022 syntyvyys huomioon ottaen lukuvuonna 2027–2028 perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan olevan 188 oppilasta. Pudotusta vuoden 2022 tilanteeseen on siis 81 oppilaan verran.

Rautalammin kunnan talous on ollut alijäämäinen viimeiset neljä vuotta. Vuoden 2018 tasosta kumulatiivinen ylijäämää on pudonnut yli puoleen 5.4milj. €:sta 2.4 milj €:oon. Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate tulee arvioiden mukaan olemaan negatiivinen noin 1.07 milj. € ja tilikauden tulos miinuksella noin 1.9 milj. €. Ymmärrettävästi talous näyttäytyy tällä hetkellä erittäin haastavana ja vaatii kunnan kaikkien toimintojen, rakenteiden ja palveluiden tarkastelua kriittisellä silmällä.

Rautalammin kunnan taloutta rasittavat tällä hetkellä myös suuret lainanhoitomenot, jotka ovat noin 2 milj. € vuodessa. Investointien seurauksena taloutta haastavat myös suuret vuosipoistot, joiden määrä on noin 1 milj. € vuositasolla. Sote-uudistuksen jälkeen kunnan talous pienenee nykyisestä 30 milj. €:sta yhteensä 12 milj. €:oon. Kunnan toimintakatteen pieneneminen vähentää talouden joustoa, mutta toisaalta terveys- ja sosiaalipalvelujen kustannusten poistumisen myötä helpottaa talouden ennustettavuutta.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.11.2021 §345 päättänyt perustaa kouluverkoston mahdollista muutosta valmistelevan työryhmän. Työryhmän jäseniksi kunnanhallitus nimesi sivistysjohtaja Olli Lipposen, kunnanhallituksen edustaja Anne Karhusen, kunnanvaltuuston puheenjohtajiston edustaja Hannu Korhosen, nuorisovaltuuston edustaja Kerttu Mustosen sekä hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Tiina Purasen. Työryhmän työskentelyn tavoitteena on koota objektiivista tietoa päätöksenteon tueksi liittyen mahdolliseen kouluverkoston muutokseen. Selvitettävien asioiden lista on pitkä. Selvityksen alla ovat muun muassa kunnan taloudellinen tilanne, opetustoimen käyttötalous ja investoinnit, henkilöstösuunnitelma, pedagogiset näkökulmat, oppilaskuljetusten kustannukset ja matkustusajat, lapsivaikutusten arviointi, oppilashuollon resurssit ja organisointi, koulutilojen kunto ja oppilasmäärät ja niihin liittyvät ennusteet.

Työryhmän työskentelyn aikataulu on tiivis ja tavoitteena on, että työryhmän koostaman tiedon pohjalta sivistysjohtaja antaa esityksensä kouluverkostosta hyvinvointilautakunnalle 23.3.2022 pidettävään kokoukseen. Tämän pohjalta kunnanjohtaja antaa oman esityksensä kunnanhallitukselle 28.3.2022 pidettävään kokoukseen. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 5.4.2022 pidettävässä kokouksessa.

Osana asian valmistelua varaamme kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa asian käsittelyyn. Kuntalaisten kuuleminen järjestetään 3.3.2022 klo 18.00 alkaen Matti Lohen koulun vanhassa juhlasalissa. Osallistua voi myös Teamsin kautta.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen sähköpostilla rautalammin.kunta@rautalampi.fi 2.3.2022 klo 15.00 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osallistujamäärä ja se, osallistuuko paikan päällä vai Teamsin kautta. Osallistumislinkki Teamsin kautta osallistujille lähetetään 3.3.2022 klo 12.00 mennessä. 

Kuntalaiset voivat tilaisuuden jälkeen esittää kirjallisen näkemyksensä/kannanottonsa aiheesta 14.3.2022 klo 14.00 mennessä. Kirjalliset kannanotot toivotaan lähetettävän sähköpostilla osoitteeseen olli.lipponen@rautalampi.fi. Määräajan jälkeen tulleita kannanottoja ei huomioida päätöksenteossa.

Lisätietoa asiasta antavat:  

Olli Lipponen, sivistysjohtaja

olli.lipponen@rautalampi.fi

p. 040 551 4361

Tiina Puranen, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

tiina.puranen@rautalampi.fi

p. 045 139 4942

« Uutishuone