Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 25.6.2015

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 25.6.2015

Esityslista:

  • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksiin koskien Euro Granit Oy:n maa-ainesten ottamislupaa
  • Lausunnon antaminen ja toimivallan siirto aluehallintovirastolle koskien Euro Granit Oy:n rakennuskiven louhintaa ja sivukivien varastointia koskevaan ympäristölupahakemukseen dnro ISAVI/4049/2014
  • Aluehallintoviraston päätös Kerkonkosken jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot