Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 18.9.2018

Esityslista:

  • Tiedoksiannot
  • Rakennustarkastajan HaO antaman lausunnon hyväksyminen
  • Rautalammin ympäristölautakunnan 7.6.2018 § 27 pöytäkirjan pää-töksen tekemisessä noudatettujen valtakirjojen toteaminen ja valtakir-jojen liittäminen Itä-Suomen hallinto-oikeuden 6.9.2018 kirjaamaan täydennyspyyntöön.

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot