Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 23.11.2017

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 23.11.2017

Esityslista:

  • Tiedoksiannot
  • Viranhaltijapäätökset
  • Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosan tavoitetekstit
  • Metsän myyntitarjousten käsittely
  • Vesihuoltolaitoksen käyttömaksutaksat 1.1.2018 (taulukon korjaus Antti Tuppura 24.11.2017)
  • Investointiesitykset vuoden 2018 talousarvioon
  • Vesihuollon toimintahäiriöiden ilmoitusjärjestelmän hankinta
  • Korvausvaade, viemäriveden kellariin tulvimisesta aiheutuneiden vahinkojen siivoaminen
  • Kiesimän kanavan laituri, investointiesitys
  • Rautalammin kunnanviraston autolämmityspaikoista perittävä korvaus

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat