Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 15.01.2015

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 15.1.2015

Esityslista:

  • Teknisen lautakunnan kokousajasta päättäminen
  • Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
  • Rautalammin kunnan sähkönhankinnan kilpailuttaminen
  • Rautalammin kunnan sähkönhankinnan kilpailuttamisesta aiheutu-neiden kustannusten hyvittäminen
  • Katuvalojen saneeraus kirkonkylän taajamassa ja yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
  • Vihta-Paavon tien venelaiturin kunnostaminen
  • Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvionkäyttötalousosa sekä kunnan vuoden 2015 investointikohtee

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot