Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 27.4.2017

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 27.4.2017

Esityslista:

  • Tiedoksiannot
  • Teknisen lautakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen tekstiosa
  • Metsän myyntitarjousten käsittely
  • Metsäteiden kunnostus
  • Turkkilantiestä aiheutuvan haitan korvaaminen
  • Jätevedenpuhdistamon toisen bioroottorin kunnostus, lisämäärärahaesitys

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat