Perusturvalautakunnan pöytäkirja 14.10.2015

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 14.10.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Lähihoitajan toimen täyttölupahakemus
 • Suomen Punaisen Ristin Rautalammin osaston kuljetustuki- ja toi-minta-anomus
 • Yhteistyösopimus Kansa-koulu, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano -hankkeen toteutumisesta
 • Rautalammin perusturvan talousarvio vuodelle 2016
 • Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2015
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat

Salassa pidettävät:

 • Oikaisuvaatimus
 • Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat