Perusturvalautakunnan pöytäkirja 11.11.2015

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 11.11.2015

Esityslista:

  • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Pöytäkirjan tarkastajat
  • Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelui-den irtisanominen
  • Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden kilpailuttaminen
  • Ilmoitusasiat
  • Viranhaltijoiden pöytäkirjat
  • Salassa pidettävät:
  • Kirje perusturvalautakunnalle

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat