Kunnanvaltuuston pöytäkirja 1/2018 16.1.2018

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 16.1.2018

Esityslista:

Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle

Lukion rehtorin-sivistysosaston osastopäällikön vaali

Muut mahdolliset asiat

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat