Kunnanhallituksen pöytäkirja 5.6.017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 5.6.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valtuuston kokoontuminen ja kokouksista ilmoittaminen
Valtuuston vaalilautakunnan vaali
Valtuuston puheenjohtajien vaali
Kunnanhallituksen jäsenten vaali
Tarkastuslautakunnan vaali
Keskusvaalilautakunnan vaali
Perusturvalautakunnan vaali
Teknisen lautakunnan vaali
Ympäristölautakunnan vaali
Sivistyslautakunnan vaali
Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
Jäsenen vaali Pohjois-Savon poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
Jäsenten valinta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon
Jäsenen valinta Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon
Jäsenen valinta Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta
Kunnan edustajien valinta Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin
Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali
Ympäristöterveyslautakunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta
Maaseutulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
Edustajan nimeäminen Pohjois-Savon liiton kuntien edustajainkokoukseen
Vuokra-asuntojen rakentaminen
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Infotilaisuus maakunta- ja soteuudistuksen esivalmistelusta
Sote- ja maakuntavalmistelua koskeva parlamentaarinen työryhmä
Rautalammin ja Pohjois-Savon työllisyyskatsaus huhtikuulta 2017
Aurinkosähköjärjestelmän sekä sähköajoneuvojen pikalatausjärjes-telmän hankinta ja asentaminen kunnanvirastolle
Rautalammin kunnan tilinpäätöksen arviointikertomus vuodelta 2016 ja kunnanhallituksen selvitykset tarkastuslautakunnan havainnoista
Talousarvion toteutuminen 5.6.2017 saakka
Pohjois-Savon väliaikaishallinnon jäsenten valinta 1.7.2017

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot