Kunnanhallituksen pöytäkirja 25.4.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 25.4.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Metsästysvuokrasopimus / Rastunsuon Erämiehet ry
 • Kaavatien rakentaminen Toholahden teollisuusalueelle
 • Vesihuollon toiminta-alueen muutos: Pakarila-Koipiniemen vesi-huoltoalueen jätevesihuollon järjestäminen
 • Saikarinniemen vesihuollon toiminta-alueen muutos
 • Metsänmyyntitarjousten käsittely
 • Rautalammin kunnan kuljetushankinnat, oikaisuvaatimus
 • Määräaikainen työnsuunnittelija
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Alempiasteisen tiestön kunto ja kunnossapito
 • Lionien esitys nuorten liikuntaan liittyvien aktiviteettien lisäämiseksi
 • Valokuituverkon, vesi- ja jätevesiverkon runkoverkon laajentaminen sekä sähköverkon uusiminen
 • Soisalon työterveyden työterveyshuollon raportti kunnan henkilöstön työterveydestä vuodelta 2015
 • FeSc-jatkohanke (skandium ja zirkonium) skandiumin ja zirkonium tutkimiseksi ja selvittämiseksi
 • Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöstietoja vuodelta 2015
 • Rautalammin Kehitys Oy:n takaukset 2015
 • Rautalammin asuntotuotannon jatkaminen

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat