Kunnanhallituksen pöytäkirja 22.6.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 22.6.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Lausunnon antaminen Niinimäen tuulivoimahankkeen osayleiskaa-van osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Pieksämäellä
 • Lausunto Pieksämäen kaupungin keskusta-alueen strategisesta osayleiskaavaehdotuksesta
 • Ilmoitusasiat
 • Rautalammin kunnan ja Rautalammin Pestuut –markkinoita järjestä-vän seurayhtymän välinen sopimus
 • Kunnanjohtajan johtajasopimukseen liittyvä yksilöllinen eläkesopimus
 • Rautalammin kunnan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukais-ten henkilökuljetusten sekä päivätoiminnan kuljetusten toteutuminen hankintasopimusten mukaisesti
 • Valokuituverkon rakentaminen
 • Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
 • KV:n 16.6.2015 § 35 tekemän kiintiöpakolaisten vastaanottamispäätöksen täytäntöönpano
 • Täyttöluvan hakeminen koulunkäynnin ohjaajien palkkaamiseen

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat