Kunnanhallituksen pöytäkirja 18.1.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 18.1.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Lasten kotihoidontuen kuntalisän maksuperusteet vuonna 2016
 • VASTAn esitykset kunnanhallitukselle
 • Vuoden 2016 avustusten jakaminen
 • Kunnanvaltuuston ja –hallituksen kokousajat 2016
 • Lausunnon antaminen itsehallintoalueiden perusteiksi ja sote-uudis-tuksen askelmerkeiksi
 • Toholahdessa sijaitsevan arboretumin kohentaminen
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Ilmoitusasiat
 • Talousarviovertailu 1.1.-31.12.2015
 • Hallintojohtajan vaali
 • Rautalammin kunnan viestintäohje 2016
 • Sisäisen valvonnan ohje 2016
 • Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohje
 • Maksumääräysten antajat
 • Muutoksia hallintoasioiden muutoksenhakusäännöksiin
 • Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Anneli Jalkanen
 • Kunnanhallituksen puheenjohtajan valinta

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat