Kunnanhallituksen pöytäkirja 17.11.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 17.11.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajatKokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Esitys koirapuiston perustamisesta Turkkilanvuoren juurelle
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun osavuosikatsaus toimintatilastoihin
 • Vetoomus kotimaisen ruuan puolesta
 • Kehityskeskustelu Rautalammin kunnan, Pohjois-Savon ELY:n ja Pohjois-Savon liiton välillä
 • Nuoret Duuniin –hankkeen jatkaminen vuoden 2014 jälkeen Poh-jois-Savossa
 • Maakunnallisen Kuopio-alue -markkinointiohjelman jatkaminen 1.5.2015-31.12.2016
 • Pohjois-Savon pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien maksuosuusperusteen tarkistuksen hyväksyminen
 • Kierinniemen ranta-asemakaavaluonnos
 • Pohjois-Savon liiton maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 205-2016
 • Etelä-Konneveden kansallispuisto terveyden ja hyvinvoinnin edistäjäksi
 • Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanval-tuuston päätöksestä 12.8.2014 § 51 tehtyyn valitukseen koskien Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutosta tilan Lammin-salmi 2:116 (Kotasaari) osalta
 • Vuoden 2015 eduskuntavaalit
 • Esitys terveyskeskuksen saneeraukseen tarvittavasta määrärahasta
 • Kaposaaren ranta-asemakaavaehdotus
 • Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari RN:o 3:100 osalta
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Lausunnon antaminen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatilli-sesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 • Lausunnon antaminen hallituksen esitykseksi eduskunnalle koulutuk-sen rahoituksesta

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat