Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.6.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 15.6.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Vuokrasopimus / Soisalon Työterveys
 • Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ennakkomaksuvelan käyttäminen yhdistyksen tappion kattamiseen
 • Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n ja Rautalammin kunnan välinen yhteistyösopimus
 • Ilmoitusasiat
 • Sisä-Savon seutuyhtymän tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen
 • Täyttöluvan myöntäminen vapaa-ajansihteerin opintovapaan ajaksi
 • Lassilankulman tilan myynti Rautalammin Rakennus Oy:lle rivitalon rakentamista varten
 • Konnekosken entisöinti ja kosken ohittavan pienvenekanavan suun-nittelu ja rakentaminen
 • Kunnanjohtajan johtajasopimukseen liittyvä yksilöllinen eläkesopimus
 • Rautalammin kunnan ja Rautalammin Pestuut –markkinoita järjestävän seurayhtymän välinen sopimus
 • Vuoden 2016 talousarvion valmistelu

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat