Kunnanhallituksen pöytäkirja 1.8.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 1.8.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Maa-alueen ostotarjous / Cadsam Ky
 • Kunnan edustajien valinta tilaisuuksiin
 • Neuvottelu Suomen Terveystalo Oy:n kanssa
 • Pitkälahden matkailua palveleva kehittäminen ja rakentaminen
 • Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote
 • Työllisyyskatsaus kesäkuulta 2016
 • Maa-alueiden ostaminen Rautalammin seurakunnalta
 • Etelä-Konneveden kansallispuiston reittien rakentamista ei pidä Metsähallituksen jättää kesken Rautalammin kunnan alueella Enon-niemessä
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n rahoitustilanne
 • Kuntakonserniin liittyvä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden talou-dellisen tarkastelun ja fuusiovalmistelun käynnistäminen varautumi-sena kuntaorganisaatiota koskeviin muutoksiin
 • Vaalijalan kuntayhtymän lausuntopyyntö
 • Elinkeinoasiamiehen irtisanoutuminen
 • Koeajan päättyminen, Merja Koivula-Laukka
 • Kunnanjohtajan palkan tarkistus

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot