Kunnanhallituksen pöytäkirja 5.9.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 5.9.2016

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Perusturvan kotihoidon ja vanhuspalveluiden henkilöstön virkojen muuttaminen toimiksi
Työllisyyskatsaus heinäkuulta 2016
Nopeusrajoituksen asettaminen Hankaveden Pitkälahden Uitonsal-meen
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta
Sitoutuminen kuntakohtaisen Waltti-kausilipun hinnan alentamiseen
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Rautalammin seurakunta
Rautalammin kuntakeskuksen liikennejärjestelyt
Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiön vastikevajauksen korvaaminen ja mahdolliset muut toimet
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamista koskeva sopi-mus

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot