Kunnanhallituksen pöytäkirja 3.4.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 3.4.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pakolaisohjaajan valinta
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Rautalammin Kehitys Oy:n asema ja rahoitusvaltuuksien laajentami-nen
Lausunto yksityistielakiluonnoksesta
Työtä osuuskunnasta hankkeelle projektipäällikkö
Mansikka ry:n esitys toimialueensa kunnille lisäkehyksen hakemi-sesta paikalliseen kehittämisstrategiaan 2014-2020
Rautalammin kunnan toimintakertomus 2016
Rautalammin kunnan tilinpäätös 2016
Sisä-Savon Kansalaisopiston 70-vuotisjuhlavuosi
Lausunto uuden kalatalousalueen muodostamiseen
Henkilöiden nimeäminen parlamentaariseen työryhmään

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat