Kunnanhallituksen pöytäkirja 24.4.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 24.4.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kuntavaalien tulos
Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston edustajan valintaeh-dotus
Sisäisen valvonnan ohjeet 2017
Lausuntopyyntö Ylä-Savon sote-kuntayhtymän hakemukseen perus-terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisestä.
Ilmoitusasiat
Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n anomus
Lausunto Varkauden kaupungin hakemuksesta perusterveydenhuol-lon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisestä
Sote-selvitystyön aikataulun tarkistaminen
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran täyttölupa-anomus 1.8. 2017 lukien
Pelastustoiminnan, ensihoidon ja ensivastetoiminnan järjestäminen maakunta- ja sote-ratkaisuissa Pohjois-Savossa ja Itä-Suomessa
Pohjois-Savon väliaikaishallinnon jäsenten valinta 1.7.2017

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat