Kunnanhallituksen pöytäkirja 23.10.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 23.10.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kannanotot sote-palveluiden kilpailuttamiseen
Sähköauton hankkiminen Kokkatoimintaan
Kohti halutuinta maakuntaa –aluetilaisuus
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen
Osakehuoneiston myyminen Aoy Rautalammin Lassilanpolusta
Lausunnon antaminen Savon koulutuskuntayhtymän konserniohjees-ta
Vuokrasopimuksen irtisanominen / Rautalammin Seudun Vanhain-kotiyhdistys ry.
Rautalammin kuntastrategia 2030
Lukion rehtorin viran aukijulistaminen
Vanhus- ja vammaisneuvoston täydentäminen
Koritien hallin myynti
Kirkonkylän osayleiskaava
Kunnanjohtajan vaali
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Lausunto osallistumisesta palvelusetelikokeiluun
Neuvottelut sote-palveluntarjoajien kanssa
Sote-palveluiden, kilpailutus, tarjouspyyntö
Soveltuvuusarviointi
Kunnan resurssit pakolaisten vastaanottamisessa ja kotouttamistyössä

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat