Kunnanhallituksen pöytäkirja 22.8.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 22.8.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Konserniavustus Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit –yhtiölle
Talousarvion 2017 toteutuminen 1.1.-30.4.2017
Lausunto Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavasta 2030 tehdystä valituksesta
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Asuntola- ja pienteollisuuskiinteistön hankinta
Kunnanjohtaja Risto Niemelän eronpyyntö ja virkasuhteen jatkumi-nen 31.1.2018 saakka
Ilmoitusasiat
Kunnanjohtajan viransijainen 5.9.2017-31.1.2018
Pohjois-Savon keskustan elonkorjuujuhla ja Rautalammin keskustan 90-vuotisjuhla
Sopimuksen hyväksyminen Inspira Oy:n ja Roihu Oy:n kanssa

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat