Kunnanhallituksen pöytäkirja 13.3.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 13.3.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
VASTAn esitys kunnanhallitukselle
Kotihoidon sairaanhoitajan viran muuttaminen lähihoitajan toimeksi
Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnan jääviydet
Lisämäärärahaesitys kunnanhallitukselle Rämäkkätien valaistukseen
Perustoimeentulotukiturvan maksatuksen siirtäminen Kelalle ei pitä-nyt tarkoittaa sitä, että kuntien täydentävät ja ehkäisevät toimeentu-lotukimenot kasvavat ja kunnan joutuvat pitämään yllä vararesursse-ja
Valtuustoaloitteet 2016
Äänestysaluejako 15.10.2017 lukien
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Stop Diabetes –tutkimushanke
Rautalammin kunnan lausunto maakunta- ja sote-uudistukseen liitty-västä valinnanvapautta koskevasta lakiluonnoksesta
Asianhallintajärjestelmän hankinta Pohjois-Savon kunnille
Pienteollisuuskiinteistön hankinta

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot