Kunananhallituksen pöytäkirja 19.6.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 19.6.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kunnanhallituksen kokousten aika ja paikka sekä kokouskutsu
Kunnanhallituksen esityslistan ja pöytäkirjan sisältö
Henkilöstöjaoston vaali
Kaavoitusjaoston vaali
Vapaa-ajan asukastoimikunnan vaali
Kotouttamisjaoston vaali
Työnantajan edustajien valinta yhteistyötoimikuntaan
Kunnanhallituksen edustajat eri hallintokunnissa
Kunnan edustus eri yhteisöjen ja yhteisöjen yhtiökokouksissa
Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen teknisen lautakunnan metsäjaostoon
Jäsenen valitseminen Suonenjoen koulutuslautakuntaan
Edustajien nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon
Edustajan valitseminen Rautalammin Kulttuuriseurat stipendirahaston hoitokuntaan
Edustajan nimeäminen Pohjois-Savon tietoliikenteen neuvottelukuntaan
John Morton –patsastoimikunnan valinta
Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa projektin ja Työtä ja koulutusta Pohjois-Savossa työvoimapoliittiset toimet –projektin ohjausryhmiin
Edustajan nimeäminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun työryhmään
Kunnanhallituksen jäsenten valinta liikenneturvallisuustyöryhmään
Edustajan ja varaedustajan valinta Pohjois-Savon liiton aluerakennetyöryhmään
Jäsenten valinta Savogrow Oy:n neuvottelukuntaan
Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta
Oy:n hallituksen jäsenet
Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit –yhtiön yhtiökokousedustaja
ja hallituksen jäsenet
Sääntötyöryhmän nimeäminen
Rautalammin LAPE-ryhmä
Jäsenen ja varajäsenen valinta Savo-Pielisen jätelautakuntaan
Sosiaalityöntekijän viran täyttölupa 1.9.2017 alkaen
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Kunnanvaltuuston kokouksen 12.6.2017 päätösten täytäntöönpano
Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Kallioniemi
RN:o 5:79 osalta
Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2021 laadintaohjeet
Ilmoitusasiat
Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Talousarvion 2017 toteutuminen 1.1.-30.4.2017
Office 365 ohjelmiston hankinta ja käyttöönottoprojekti

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat