Yleisötilaisuuksien rajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa lievennettynä

20.5.2021 — 15:09

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia toimialueellaan, kuitenkin aikaisemmin 19.4.2021 ja 29.4.2021 annettuja rajoituspäätöksiä lieventäen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain nojalla toimialueensa kaikissa sairaanhoitopiireissä (Etelä-Savo, Itä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli viisikymmentä (50) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli viisikymmentä (50) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ja viimeksi 22.2.2021 päivitettyä ohjetta. Ohje täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.

Määräys on voimassa ajalla 18.5. – 17.6.2021. Tämä päätös kumoaa Itä-Suomen aluehallintoviraston aikaisemmin (19.4. ja 29.4.2021) antamat päätökset.

Kaikissa tilaisuuksissa tulee arvioida tartuntatautilain 58 c §:n säädetyt toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 10.5.2021 ohjannut kaikki alueet siirtymään alueellisen epidemiavaiheen mukaisiin toimenpiteisiin tartuntataudin torjunnassa. Ministeriö on myös suositellut perustason alueille päätöksiä, joilla yleisötilaisuuksien yleisömäärä rajataan enintään 50 henkilöön ja yli 50 henkilön tilaisuuksia voidaan järjestää niin, että OKM:n ja THL:n ohjetta noudattaen asiakkaiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Itä-Suomen sairaanhoitopiirien alueet vakaasti perustasolla

Itä-Suomen aluehallintovirasto on saanut pyytämänsä arviot toimialueensa sairaanhoitopiirien covid-19-tilannekuvasta ja sairaanhoitopiirien esittämät näkemykset epidemian hillitsemiseksi tarvittavista rajoitustoimenpiteistä yleisötilaisuuksia koskien.

Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella epidemiatilanne on rauhoittunut selvästi kevättalven epidemiahuipusta. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä tilanne on pysynyt vakaasti perustasolla jo useita viikkoja ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen viimeisin koronavirustartunta on todettu 5.5.2021 (tilanne 14.5.2021). Muuntuneet virusvariantit kuitenkin vaikuttavat tartuntojen leviämiseen ja näin ollen myös torjuntatoimien tarpeeseen.

Rajoituksilla ehkäistään tartuntataudin leviämistä

Aluehallintoviraston rajoituspäätösten tarkoituksena on ehkäistä tartuntataudin leviämistä ja epidemiatilanteen pahenemista. Rajoituspäätöksillä turvataan ihmisten perustuslain mukaista oikeutta elämään paitsi suojelemalla riskiryhmiä ja muuta väestöä, myös turvaamalla terveydenhuollon kantokykyä.

Taudin leviämisen estämiseksi ei ole muita yhtä tehokkaita keinoja kuin kontaktien ja erityisesti lähikontaktien välttäminen. Näin ollen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien rajoittaminen on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Ihmiset liikkuvat yli kunta- ja maakuntarajojen sekä arkielämässään että erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuakseen. Tämän vuoksi aluehallintovirasto katsoo, että yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevan rajoituksen on perusteltua olla koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella sama.

Rajoituksia jatketaan lievennettynä

Aluehallintovirasto katsoo, että koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on välttämätöntä jatkaa yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella, mutta kuitenkin siten, että aluehallintoviraston 19.4.2021 ja 29.4.2021 antamissa päätöksissä asetettuja rajoituksia lievennetään.

Päätös tehdään yhden kuukauden ajaksi. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.

« Uutishuone