Yksinyrittäjien korona-avustuksen haku on avautunut

Yksinyrittäjien avustuksen haku on nyt auki.

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen kotikunnasta (YTJ:n mukainen kotikunta). Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Täytä hakemus ePalvelussa

Toivomme hakemukset ensisijaisesti sähköisessä palvelussa. Hakemuslomake on mahdollista myös tulostaa ja palauttaa paperisena yhdessä liitteiden kanssa Rautalammin kunnanviraston postilaatikkoon (pääoven lähellä) tai postitse osoitteeseen Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki.

Yksinyrittäjätuki pähkinänkuoressa

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Tuessa on kysymys 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, ei kuitenkaan yrittäjän palkkoihin. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Avustuksen ehtona on

  • Yritystoiminta on päätoimista. (Yrittäjällä on voimassaoleva YEL-vakuutus tai hän muutoin pystyy osoittamaan yli 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.)
  • Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % kulujen pystyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen.
  • Yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
  • Yksinyrittäjällä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Avustus ei ole riippuvainen yritystoiminnan oikeudellisesta muodosta. Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Kannattaa lukea myös TEM:n kysymykset ja vastaukset.

Yksinyrittäjä voi hakea myös työttömyysturvaa

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos 2 000 euron tukea haetaan kiinteisiin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaan. Sen sijaan jos tukea käytetään yrittäjän palkkaan tai muuhun ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, joka on saatu korvauksena työstä, voi se vaikuttaa työttömyysturvan määrään.*

Valtio ja kunnat tekevät tuen myöntämisestä toimeksiantosopimuksen, joka perustuu Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä valmistelemaan sopimuspohjaan. Valtio rahoittaa tuen kokonaisuudessaan. Yksinyrittäjille myönnettävissä oleva tukisumma määritellään kuntakohtaisesti sen mukaan, kuinka paljon kunnassa on yksinyrittäjiä. Kunnan käytettävissä oleva rahoitus on laskennallinen osuus valtion myöntämästä 250 miljoonasta eurosta.

Kysy lisää:

Lue lisää:

« Uutishuone