Tiedote Rautalammin kunnan asukkaille 17.03.2020

17.3.2020 — 08:35

Valtioneuvosto totesi tiedotustilaisuudessaan 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.

Hallitus linjasi lisätoimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Valtioneuvoston tiedote 16.03.2020

Rautalammin kunta noudattaa hallituksen linjaamia lisätoimenpiteitä. Tämä tiedote täydentää 16.3. Rautalammin kunnan valmiusryhmän antamaa tiedotetta. Rautalammin kunta toivoo kaikille asukkaille malttia ja rauhallisuutta. Tämänhetkisen tiedon mukaan (17.3) Rautalammin kunnan alueella ei ole todettuja koronavirusinfektioita.

Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti. Vältä turhaa oleilua yleisillä paikoilla, huolehdi käsihygieniasta sekä itsesi ja lähimmäisesi terveydestä.

Perusopetus ja lukio

Koulujen tilat suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin oppilasjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetusta sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

Koulut ilmoittavat oppilaiden vanhemmille poikkeusjärjestelyistä Wilman kautta.

Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa ilmoitetun mukaisesti.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusyksiköt pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.

Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Vapaa-aikapalvelut ja kansalaisopisto

Kirjasto, harrastustilat ja -paikat, urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskus suljetaan 17.3.2020 alkaen 13.4. saakka.

Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Vierailut ja väen kokoontumiset

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä ovat edelleen kiellettyjä.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoivayksiköissä ja terveydenhuollon yksiköissä pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset sekä saattohoidossa olevien läheiset.

Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Työn tekeminen

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Esimiehet tiedottavat tästä omaa henkilöstöään.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ulkomailta palaaminen

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Aikaisemmin annetut ohjeet väenkokoontumisten välttämisestä sekä kunnan järjestämien tapahtumien perumisesta ovat edelleen voimassa. Kaikki asiointi kunnanvirastoissa hoidetaan pääsääntöisesti etänä ja/tai puhelimitse, kunnanvirastojen ovet ovat suljettu.

 

 

Kysy lisää:

Kunnanjohtaja

Anu Sepponen

0408405088

anu.sepponen@rautalampi.fi

Yksikkö

Hallinto, Johtoryhmä

Toimipaikka

Kunnanvirasto
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

« Uutishuone