Tiedote kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

1.7.2021 — 15:03

Rautalammin kunta 2021-2024.
Kokeilutoimipaikan ehdot täyttävä yksikkö Rautalammilla on Pentinpellon päiväkoti, esiopetuskokeilu alkaa kuitenkin Kirjaston kivijalan väistötiloissa 16.8.2021. Pentinpeltoon siirrytään päiväkodin laajennuksen valmistuttua 11/2021.
Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.
Esiopetuskokeilu ei tarkoita sitä, että lapset laitettaisiin neljäksi tunniksi istumaan pulpettiin. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan Rautalammilla luontopainotteisesti leikin, liikunnan, tutkimisen, kokemuksellisuuden, elämysten ja toiminnallisuuden avulla.
Pentinpeltoon sijoitetut ja varhaiskasvatuspalveluiden ulkopuolella olevat, lähistöllä asuvat vuonna 2016 syntyneet lapset sekä ne 2016 syntyneet, joiden siirto Pentinpellon päiväkotiin on muista syistä suunniteltu ennakkoon tapahtuvaksi viimeistään elokuussa 2021, muodostavat ensimmäisen koeryhmän.
• Esiopetuskokeiluun hakeneiden hakemukset käsitellään 8.7. mennessä ja sähköiset päätökset saapuvat viim. pe 9.7.2021
• Lapset, jotka eivät huoltajien päätöksestä osallistu kokeiluun osallistuvat normaalisti varhaiskasvatukseen Pentinpellon päiväkodissa. Eli vaikka olisitte valinneet, että lapsenne saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet muulla tavoin kuin osallistumalla kaksivuotiseen esiopetukseen kokeilutoimipaikassa, on lapsenne kuitenkin kokeilulain mukaan edelleen osa kokeilun koeryhmää. Kokeilulakiin perustuen huoltaja ei voi kieltäytyä siitä, että tietoja tallennetaan kokeilurekisteriin.
• Ne lapset, jotka kuuluvat verrokkiryhmään perhepäivähoidossa sekä Kerkonkoskella Satakielessä osallistuvat normaalisti varhaiskasvatukseen.
o verrokkiryhmään kuuluvat sekä ne, jotka eivät osallistu kokeiluun aloittavat esiopetuksen voimassa olevan perusopetuslain mukaisesti elokuussa 2022 omissa esiopetusryhmissään.
Valitettavasti varsin nopean ja kiireellisen aikataulun vuoksi tiedottaminen ja vastausten saaminen on viivästynyt, pahoittelemme tästä johtunutta epätietoisuutta.
Lisätietoja
Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta: https://minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu
Kokeilua varten laadittava paikallinen esiopetussuunnitelma on laadittu ja se on hyväksyttävänä sivistyslautakunnassa elokuussa 2021.

« Uutishuone

Chatbot