TIEDOTE ASUKKAILLE ROTTAHAVAINNOISTA

15.3.2023 — 14:38

Rautalammin kunnan ympäristöosasto tiedottaa kiinteistön omistajia ja asukkaita Rautalammin kirkonkylän taajama-alueella tehdyistä rottahavainnoista. Havainnoista tiedotetaan erikseen kirjeellä Koulutien, Syväjärventien ja Hakatien alueen asukkaita.

Kiinteistön omistajia ja asukkaita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota pihapiirin siisteyteen ja huolehtimaan siitä, ettei rotilla ole ravintoa saatavilla. Rottien ja muiden tuhoeläinten ilmaantuminen kiinteistölle johtuu usein jätehuoltoon liittyvistä ongelmista, kun eläimet pääsevät käsiksi esim. kompostiin, seka- ja biojäteastiaan tai lintujen ruokintapaikalla oleviin ruokintajätteisiin. Alla olevassa tiedotteessa lisätietoa asiaan liittyen.

Tiedote_asukkaille

Yhteistyöterveisin

Milla Saarinen, ympäristötarkastaja, puh.0400 200 194, milla.saarinen@rautalampi.fi

Ari Lindgren, Tekninen johtaja, puh. 0400 784 570, ari.lindgren@rautalampi.fi

« Uutishuone