Teknisen lautakunnan kokouksen 8.6.2023 § 35 oikaisu