Robottipuhelujen satoa Rautalammilla

21.1.2021 — 09:59

Savogrown alueella toteutettu robottipuhelukokeilu keräsi 1. puhelukierroksella lähes 2300 vastausta – noin joka kuudes vastaaja kertoi mielipiteensä kunnan kehittämisestä robotille. Kunnanjohtajan äänellä nauhoitettu puhelurobotti kysyi täysi-ikäisiltä kuntalaisilta mm. oman kotikunnan ylpeydenaiheita ja kehittämiskohteita. Kokeilu on osa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektia.

Rautalammilla soitettiin robottipuhelukokeilussa 1857 puhelinnumeroon, joista 350 vastaajalta saatiin vastaus eli vastausprosentti oli 18,85 %. Vastaajista 54 % oli naisia. Vastaajamäärä jäi melko pieneksi, joten kovin varmoja johtopäätöksiä tuloksista on vaikea vetää.

Saatujen vastausten yleiskuva oli Rautalammilla koko SavoGrown alueen positiivisin.

Vastaajilta kysyttiin, mihin Rautalammilla erityisesti kannattaisi satsata. Saaduissa vastauksissa eniten mainintoja saivat:

  1. Lapset ja nuoret (42 viestiä)
  2. Ikäihmiset ja eläkeläiset (29 viestiä)
  3. Palvelut (26 viestiä)
  4. Peruspalvelut (24 viestiä)

Lapsiin ja nuoriin liittyen toiveita liittyi mm. nuorten harrastusmahdollisuuksiin (liikunnan lisäksi muuhunkin), nuorisotilojen aukipidon lisäämiseen, nuorten työllistämiseen ja työllisyyden edistämiseen, nuorten mielenterveyspalvelujen parantamiseen, kotiseutukasvatuksen lisäämiseen, kirjaston aukiolojen poukkoilevuuteen ja pienten asuntojen saatavuuteen.

Ikäihmisiin liittyen toiveita ja tarpeita liittyi mm. joukkoliikenteen tai kimppakyytien kehittämiseen, liikuntareittien hyvään ylläpitoon, hyvään tiedottamiseen, vanhusten hoidon ja terveyskeskuksen lääkäriin pääsyn resurssien riittävyydestä huolehtimiseen sekä kunnan kiinteistöjen hoitoon ja eläkeläisten huomioimiseen päätöksenteossa.

Palveluihin liittyvistä vastauksista positiivisia oli 62 %, neutraaleja 32 % ja negatiivisia 6 %. Kehittämistoiveita esitettiin matkailupalvelujen kehittämiseen, muovin kierrätykseen, ympäristökysymysten huomioimiseen, kävelyreittien lisäämiseen latuverkostosta huolehtimisen ohella, Kerkonkosken lasten ja ikäihmisten harrastusmahdollisuuksien parantamiseen, pakolaisten kielenopetuksen kehittämiseen, koulujen riittävien henkilöresurssien riittämiseen, sivuteistä huolehtimiseen, julkisen liikenteen reittien ja aikataulujen sujuvuuden varmistamiseen. Yleisen keskustelun painopiste haluttiin siirtää leikkauskeskustelusta painopisteen siirtämiseen kilpailukykyisten ja kasvavien elinkeinoalojen tukemiseen ja potentiaalisten uusien asukkaiden hakemiseen sekä yhteisöllisten työtilojen kehittämiseen sekä asioiden yhteiseen aitoon pohtimiseen.

Ylpeyden aiheena kysyttäessä puhdas luonto ja siihen liittyen ulkoilu ja retkeilymahdollisuudet, kauniit maisemat, vesistöt, kalastusmahdollisuudet ja rauhallisuus muodostivat selkeästi suurimman ylpeyden aiheiden kokonaisuuden.

Toiseksi eniten ylpeyttä koettaan yhteishengestä ja yhteishengestä, talkoilla tekemisestä ja Rautalammin historiasta monine mielenkiintoisina tarinoineen.

Ylpeyttä tunnettiin hyvistä harrastusmahdollisuuksista liikunnasta musiikkiin ja kansalaisopistosta kirjastoon sekä kauniista kirkosta ja erinomaisesta museosta. Lisäksi mainittiin yleisesti hyvät palvelut ja monipuolinen elinkeinorakenne. Lisäksi ylpeyttä aiheuttavat Kuutinharjun ympäristön uusi ilme, Kuutinharjun ympäristön uusi ilme, kaikkien koulujen hyvä kunto, toimiva terveydenhuolto ja hyvä vanhusten hoito sekä kunnan itsenäisyys ja kunnan hyvä henkilöstö.

Lisäksi kuntalaisilta kysyttiin kommentteja robottipuhelusta. 65 % vastaajista suhtautui puheluun neutraalisti, 32 % positiivista ja 5 % negatiivisesti.

Toinen robottipuhelu soitetaan rautalampilaisille tiistaina 9.2. klo 17-18 välillä.

« Uutishuone