Rautalampi mukana kokeilemassa virtuaalihoivaa

7.11.2019 — 16:24

Pohjois-Savossa on alkamassa virtuaalihoivan käyttöä koskeva kokeilu, jossa myös Rautalampi on mukana. Virtuaalihoivan kokeilua tehdään kahdessa ryhmässä läntisissä ja itäisissä Pohjois-Savon kunnissa. Läntisen alueen eli SavoGrow –alueen kunnista Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Tervo ja Vesanto kokeilevat virtuaalihoivan tarjoamista osana kotipalveluita marraskuusta 2019 lähtien. Kokeilun tarkoituksena on saada kokemuksia kotihoidon palveluiden monipuolistamisesta etähoivan myötä. Rautalammilla virtuaalihoivalla ei ole tarkoituksena korvata käyntejä asiakkaiden luona, vaan toimia näitä täydentävänä apukeinona.

Kuuden kuukauden kokeilussa kukin kunta toimittaa kotihoidon palvelujen piirissä oleviin kotitalouksiin tabletteja, joiden kautta mahdollistetaan etäyhteys hoitajan ja kodin välillä.  Yhteensä tabletteja on kokeilussa mukana 35 kappaletta, jotka toimitetaan erilaisiin kotitalouksiin. Tableteissa on oma turvallinen sovellus, jonka kautta yhteydenotto tapahtuu.

Kokeilun mahdollistaa koko Pohjois-Savon maakunnassa toimiva, Kehitysyhtiö SavoGrown hallinnoima Kohti eKuntaa -hanke. Hankkeessa edistetään kuntien digitalisoitumista kokeilujen, yhteiskehittämisen ja neuvonnan keinoin. Palveluntarjoajana virtuaalihoivakokeilussa on rovaniemeläinen Suvanto Care.

”Valtakunnallisella tasolla virtuaalihoiva ei ole uusi asia, toimintaa ovat harjoittaneet tyypillisesti suuret kaupungit. Nyt saadaan kokemuksia ja näkökulmia toimintatavan toteuttamisesta pienemmissä kunnissa ja uskoakseni tulee myös syntymään kuntien välistä enenevää yhteistyötä. ” Toteaa Kohti eKuntaa -hankkeen projektipäällikkö Petri Kejonen.

SavoGrowlta kokeilun suunnittelussa on ollut mukana myös kuntakehittäjä Saara Hanhela. Virtuaalihoivan kokeilussa yksi keskeinen näkökulma on kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteisten toimintamuotojen ja –tapojen löytäminen.
”SavoGrown kunnissa on meneillään hyvä boogie ja vahva tahtotila tehdä yhdessä paremmin. Tässä virtuaalihoivan kokeilussa on ensinnäkin loistava mahdollisuus saada ja jakaa erilaisia kokemuksia erilaisilta asiakkailta eri kunnissa. Aineksia on myös siihen, että virtuaalihoivasta tulee osa kotihoidon arkipäivää ja voimme tarjota sitä kuntien yhteistyönä. Tämä on hyvä startti kotihoidon palveluiden laajemmallekin yhtenäistämiselle.”

« Uutishuone